Resultaten

De Stichting Globaliseringscentrum heeft met het platform Ik Verbind als doel het volgende te bereiken.

1.Als deelnemer van de werkconferenties krijgt u meer inzicht in uzelf en de ander. Leidend tot meer geluk in leven, wonen en werken en een grotere impact op de ander.
2.Het ontstaan van een wereldwijd multidisciplinair netwerk voor duurzame oplossingen. Dus niet het zoveelste netwerk met louter ondernemers en ZZP-ers of mensen uit uw eigen branche, maar particulieren en professionals met invalshoeken uit alle beroepsgroepen.
3.Verbinding en support van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden van uw organisatie of onderneming. De werkconferenties geven u inzicht in hoe de mensenrechten verankerd kunnen worden in uw dagelijkse processen.
4.Goed reputatiemanagement met betrekking tot uw branche, organisatie of onderneming. De beste medewerkers kiezen tenslotte voor de beste werkgevers. Oftewel, organisaties waar zij trots op kunnen zijn en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
5.Een manifest met roadmaps voor de realisatie van de mensenrechten en verslagen van duurzame projecten.
6.Realisatie van de Mensenrechten en Sustainable Development Goals op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
7.Het komen tot wereldwijde Globaliseringscentra.