Werkconferenties

Bij voldoende belangstelling organiseert het platform IkVerbind 8 werkconferentiedagen. Elke werkconferentie staat in het teken van één mensenrechtenthema, met als doel de kennis en kunde van mensen te verbinden en te komen tot een visie en projecten voor dit mensenrechtenthema.

Mensen die elkaar vooraf niet kennen leren allereerst inzicht te krijgen in hun Zelf en de ander. Dat doen we met behulp van het MultiMens Model, ontwikkeld door Pyramide. Vervolgens gaan we onze kennis en kunde verbinden om te komen tot een visie op een van de 8 mensenrechtenthema’s. De visies die we gezamenlijk ontwikkelen meten we langs 8 P’s: Peace, People, Perspective, Planet, Power, Priority, Profit en Proud. Deze meetlat resulteert in een duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau. De innovatieve visies en projecten vormen de basis voor een manifest met roadmaps voor de toekomst en verslagen van (succesvolle) projecten.

Deelname aan de werkconferenties als particulier, bedrijf of organisatie kan u het volgende opleveren:
1.Meer inzicht in jezelf en de ander. Leidend tot meer geluk in wonen, werken en leven en een grotere impact op de ander.
2.Een multidisciplinair netwerk voor duurzame oplossingen. Dus niet het zoveelste netwerk met louter ondernemers en ZZP-ers of mensen uit uw eigen branche, maar particulieren en professionals met invalshoeken uit alle beroepsgroepen.
3.Verbinding en support van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. De werkconferenties geven u inzicht in hoe de mensenrechten verankerd kunnen worden in uw dagelijkse bedrijfsprocessen.
4.Goed reputatiemanagement. De beste medewerkers kiezen tenslotte voor de beste werkgevers. Oftewel, organisaties waar zij trots op kunnen zijn en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
5.Realisatie van de Mensenrechten op lokaal, nationaal en internationaal niveau!

Thema’s van de 8 Werkconferenties
1.Ontwikkeling en ontplooiing
2.Respect
3.Gelijkwaardigheid
4.Veiligheid
5.Privacy
6.Keuzevrijheid
7.Welvaart & Welzijn
8.Plichten & Verantwoordelijkheid

Wilt u deelnemen aan een of meerdere werkconferenties? Dan kunt u zich hier inschrijven.