Globaliseringscentra

De Stichting Globaliseringscentrum is opgericht door Bert-Jan van der Mieden met als uiteindelijk doel wereldwijd te komen tot globaliseringcentra. Met deze globaliseringcentra stelt de Stichting Globaliseringscentrum zich ten doel:

1.Het bevorderen van ontwikkeling en ontplooiing en welvaart en welzijn
2.Realisatie van mensenrechten en millenniumdoelen
3.Bijdragen aan het behoud en waar nodig herstellen van vrede en het oplossen van conflicten
4.Het bevorderen van respect en waardering voor en het uitwisselen van cultuur, levensbeschouwing, kennis, vaardigheden, talenten en inzichten

Bij nieuwbouw worden de globaliseringscentra gebouwd op basis van de nieuwste en beproefde inzichten ten aanzien van innovatief, duurzaam en kwalitatief bouwen en ondernemen. Rekening houdend met de lokale en regionale omstandigheden. Ze worden gebouwd door en voor de mensen aldaar. Wellicht ondersteund en gefaciliteerd door de rijke landen en NGOís in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Hoe ziet een Globaliseringscentrum eruit?
Onderstaand treft u een overzicht aan van de voorzieningen die idealiter in of in de nabijheid van een globaliseringscentrum aanwezig zijn. Per locatie zal bekeken worden wat de meest gewenste en haalbare situatie is.

Werk- en ontmoetingsruimten waar men, wel of niet georganiseerd, met elkaar van gedachten kan wisselen. Er kunnen trainingen, workshops en andersoortige bijeenkomsten gehouden worden waarin men gezamenlijk tot (multidisciplinaire) acties en projecten komt.

Stilte- en bezinningscentrum waar interreligieuze bijeenkomsten worden gehouden, die de grenzen van de afzonderlijke levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen overschrijden en hen verbinden.

Internationaal informatiecentrum, waar men wereldwijd via een databank en diverse media op de hoogte gesteld kan worden van gedachten en ideeŽn, kennis, ervaring, activiteiten en projecten door de diverse disciplines.

Conferentie-, schouwburg- en concertzaal, waar werkconferenties, congressen en - met name interculturele - concerten, voorstellingen en evenementen verzorgd worden.

Er zijn specifieke (internationale) winkels en horecavoorzieningen, die waar mogelijk voldoen aan criteria ten aanzien van duurzaamheid, rechtvaardige globalisering en verantwoord voedsel.

In de buurt van elk globaliseringscentrum wordt een internationaal monument opgericht ter herdenking van alle betrokkenen - zowel slachtoffers als daders - bij zinloos, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel geweld. Dit ter verwerking, inspiratie en bemoediging en om te komen tot individuele en collectieve vrede en welzijn. Een energiegevende plek die uitnodigt en aanspoort tot actie.

Er zijn in, of in de nabije omgeving van, een globaliseringcentrum diverse overnachtingsmogelijkheden, zoals een jeugdherberg, camping, bed and breakfast en/of hotel.

Wat u kunt doen?
Indien u locaties weet die eventueel geschikt zijn als globaliseringscentrum, of als u op enigerlei wijze wilt bijdragen aan de realisatie ervan, wordt u verzocht contact op te nemen met Bert-Jan van der Mieden. Ook voorstellen voor evenementen, acties en projecten kunt u uiteraard indienen.

Wilt u ook bijdragen aan de realisatie van de mensenrechten en de uiteindelijke oprichting van globaliseringscentra, word dan vriend van de Stichting Globaliseringscentrum en schrijf u in voor de werkconferenties.