De 17 Sustainable Development Goals

In de 'Agenda 2030' van de Verenigde Naties werden de zeventien Sustainable Development Goals, (SDG’s) vastgelegd. Zij hebben ten doel de waardigheid van de mens, de bescherming van de planeet en vrede en welvaart voor iedereen veilig te stellen en partnerschappen te stimuleren. Een enorme uitdaging! Wij kunnen de wereld creëren die wij willen en bepaal voor jezelf of je een bijdrage wil leveren aan de SDG’s en zo ja, welke. Als individu is onze invloed beperkt, maar we kunnen wel ons best doen door bewuste keuzes te maken met betrekking tot onze leefgewoonten en de manier waarop we consumeren.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) en de mensen- en kinderrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het niet behalen van de SDG's is een schending van de mensenrechten. Door de mensen- en kinderrechten te realiseren dragen we bij aan het behalen van de SDG's.

Wilt u samen met anderen effectief bijdragen aan het realiseren van de mensen- en kinderrechten en de SDG's? Sluit u zich dan aan bij het multidisciplinaire netwerk: Ik Verbind.