Over de Stichting Globaliseringscentrum

“Jij kunt je Zelf en de wereld verbeteren door verbinding!” Dat is de boodschap van de Stichting Globaliseringscentrum. Door onze kennis en kunde te verbinden kunnen we onszelf ontwikkelen, gelukkiger worden in leven, wonen en werken en een humanere wereld realiseren. De Stichting Globaliseringscentrum streeft met het platform Ik Verbind naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor persoonlijke ontwikkeling, duurzame oplossingen en de realisatie van 8 Mensenrechtenthema’s.

Platform Ik Verbind


Bij mensenrechten gaan de gedachten doorgaans meteen uit naar landen zonder democratisch stelsel. Maar ook in een land als Nederland valt er op het gebied van mensenrechten nog genoeg terrein te winnen. Wat denkt u van thema’s als respect, keuzevrijheid, privacy en gelijkwaardigheid? Ze worden allemaal genoemd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Anno nu is de naleving ervan zoals bekend nog allerminst verankerd in onze samenleving.

Dit kan en mag niet langer. We dienen gezamenlijk onze kennis en kunde te verbinden om de mensenrechten te realiseren. Het platform Ik Verbind zet deze eerste stap om samen tot een duurzame en humanere wereld te komen. Eerst op lokaal en landelijk niveau. Daarna op internationaal niveau.

Uitgangspunt
“Verbeter de wereld, begin bij je Zelf.” Wat een cliché, denkt u wellicht. Wij geloven echter dat we ons als mens eerst bewust dienen te worden van wat we zelf denken, voelen en kunnen voordat we impact kunnen hebben op anderen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Het platform Ik Verbind heeft daarom als uitgangspunt: IK Verbind, dan WIJ, dan ZIJ.

We kunnen alleen komen tot een duurzame en humanere wereld door ons eerst te focussen op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing en inzicht in en begrip voor de ander. Alleen dan kunnen we effectief onze kennis en kunde verbinden om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor lokale en nationale projecten omtrent de 8 mensenrechtenthema’s; Wat kunnen WIJ in ons dagelijks leven doen om de mensenrechten bij ons in de buurt, stad of land te realiseren? Vervolgens gaan we over landgrenzen en voeren we multidisciplinaire projecten uit voor een humanere wereld. Ook ZIJ hebben recht op een gelukkiger en humaan leven. Daarbij kunnen we veel van elkaar leren!

Opzet
In 8 werkconferenties, die de Stichting wil organiseren, gaan we het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. Door middel van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid, religie en wetenschap komen we tot zogeheten ‘co-creatie’. Mensen die elkaar vooraf niet kennen leren allereerst inzicht te krijgen in hun Zelf en de ander. Dat doen we met behulp van het MultiMens Model, ontwikkeld door Pyramide. Vervolgens gaan we onze kennis en kunde verbinden om te komen tot een visie op de 8 mensenrechtenthema’s. De visies die we gezamenlijk ontwikkelen meten we langs 8 P’s: Peace, People, Perspective, Planet, Power, Priority, Profit en Proud. Deze meetlat resulteert in een duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau. De innovatieve visies en projecten vormen de basis voor een manifest met roadmaps voor de toekomst en verslagen van (succesvolle) projecten.

Om mee te doen hoeft u geen specialist te zijn. Alle mensen die hun kennis, kunde en tijd willen inzetten voor de ontwikkeling van zichzelf, de ander en een humanere wereld zijn van harte welkom! Kijk hier hoe jij je zelf kan ontwikkelen en je kan inzetten voor de realisatie van de 8 mensenrechtenthema’s!