Het MultiMens Model

Bert-Jan van der Mieden is de grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Voor de toepassing hiervan ontwikkelde hij het MultiMens Model. Uitgangspunt daarbij is dat we allemaal onze ware persoonlijkheid zijn en een schijnpersoonlijkheid hebben. Bijvoorbeeld: Als kind van gescheiden ouders kan je je ongewenst voelen en gedragen. Maar dit zegt niet dat je ook daadwerkelijk ongewenst bent. Oftewel, we kunnen gedrag vertonen, maar we zijn niet ons gedrag.

Onze communicatie en ons gedrag worden bepaald door onze gevoelens, gedachten en verschillende persoonlijkheidsaspecten. Door inzicht in onze eigen gevoelens, gedachten en persoonlijkheid kunnen wij ons beter verplaatsen in de ander en begrip hebben voor onze medemens. In de 8 werkconferenties gaan we aan de slag met het MultiMens Model, want: Zelfkennis + Mensenkennis = begrip + betere communicatie.

Wilt u aan de slag met het MultiMens Model tijdens de werkconferenties van het Platform Ik Verbind, dan kunt u zich hier inschrijven.Bron: Bert-Jan van der Mieden, “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”. Uitgeverij Pyramide.