Plichten / Verantwoordelijkheid

Artikel 29: We hebben een plicht naar de gemeenschap en de ander. Zonder plichten is vrije en volledige ontwikkeling en ontplooiing niet mogelijk. We oefenen onze rechten en vrijheden uit binnen de bepalingen van de wet en met erkenning en eerbiediging van de mensenrechten en vrijheden van de ander en respect voor het algemeen welzijn.

Artikel 30: Niemand; geen persoon, groep, organisatie of Staat kan en mag deze mensenrechten en vrijheden afnemen. Mensenrechten zijn rechtsgeldig voor iedereen in alle landen.