Ontwikkeling en ontplooiing

Artikel 22: Eenieder heeft recht op maatschappelijke zekerheid en economische, sociale en culturele rechten, onmisbaar voor menswaardige ontwikkeling en ontplooiing. Gerealiseerd door nationale inspanning en internationale samenwerking.

Artikel 23: Iedereen heeft recht op arbeid, vrije beroepskeuze, rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden, bescherming tegen werkloosheid en gelijk loon voor gelijke arbeid. Wie arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige, gunstige beloning ter verzekering van een menswaardig bestaan. Indien nodig aangevuld met sociale bescherming. Iedereen mag een vakvereniging oprichten of zich daarbij aansluiten.

Artikel 24: We hebben allemaal recht op rust en vrije tijd, beperkte arbeidstijd en vakantie met behoud van loon.