Keuzevrijheid

Artikel 13: Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. En het recht welk land ook, inclusief het eigen land, te verlaten en daarnaar terug te keren.

Artikel 14: We hebben allemaal het recht om in andere landen asiel te zoeken. Strafvervolging is wel mogelijk bij een misdrijf van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15: We hebben allemaal het recht op een nationaliteit en om die te veranderen. Niemand mag willekeurig diens nationaliteit worden ontnomen.

Artikel 16: Iedere volwassene heeft, zonder enige beperking in aard of status, het recht te trouwen en een gezin te stichten. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van beide partners. Mannen en vrouwen hebben dezelfde (huwelijks)rechten. Een gezin heeft recht op bescherming.