Respect

Artikel 3: We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven, zonder schending van onze persoon.

Artikel 4: Niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. Horigheid, slavernij en slavenhandel zijn verboden.

Artikel 5: Niemand heeft het recht een ander pijn te doen, te folteren of te onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.